۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

معرفی مزدوران جنایتکار و سرکوبگران رژیم غاصب اسلامی-2

عکس فوق که لحظات ابتدایی حمله به دانشگاه تهران و متعاقب آن کوی دانشگاه هست که یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات به نام محمد رضا مدحی و یا همان حاج رضا شجاعی وزارت اطلاعات دیده می شود که مدیر اداره مراقبت معاونت امنیت وزارت اطلاعات می باشد ، نامبرده همچنین رئیس کمیسیون امنیت مجلس خبرگان نیز می باشد. براساس اطلاعات موثق دریافتی وزارت اطلاعات نیز به عنوان یکی از بازوهای اصلی این کودتا و همچنین اداره مراقبت یعنی بخش زیر نظر ایشان این روزها سرگرم تهیه شوهای اعترافات بازداشت شدگان اخیر می باشد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر