۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

آقای خامنه ای ننگ بر شما!

سرکوب ظالمانه جنبش مسالمت آمیز مردم، کتک زدن با چوب و چماق و باتوم، ایراد جرح مردم با گلوله های ساچمه ای و چاقو، شلیک مستقیم به مردم وشهید کردن بسیاری در خیابانها، دستگیری های گسترده وفراقانونی، تخریب اموال مردم و اموال عمومی و حالا هم در آخرین شاهکار رژیم کودتا کشتار زندانیان و دستگیرشده گان چهره واقعی فردی که داعیه رهبری کشور را دارد بیش از پیش روشن کرده است. فردی که خود را منصوب خدا میداند!
روزی نیست که اسمی از شهیدی منتشر نشود و خانوداه ای داغدار نشود. آقای خامنه ای با پشتوانه سپاه جنایکار و مزدور و خائن به ملت به عنوان بازوی اجرایی کودتا چنان خود را در نزد افکار عمومی فاقد مشرعیت کرد که دیگر مردم به کمتر از تغییر رژیم رضایت نمیدهند.
آقای خامنه ای پشتیبانی از احمدی نژاد برای چه بود؟ برکناری وزرای معترض که اتفاقا از دایره تنگ و محدود خودیها بودند نظیر صفار هرندی، محسنی اژه ای، جهرمی، لنکرانی چند روز پیش از اتمام دوره نهم ریاست جمهوری، سوانح متعدد هوایی و زمینی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان شد و دلیلی هم جز بی کفایتی و بی تدبیری دولت نداشت، تخریب وجهه جهانی ایران در 4 سال اخیر، فروپاشی اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی، افزایش بزه و جرم و جنایت به دلیل افزایش بیکاری، تغییرات پی در پی وزرا و اعضا کابینه، ترویج تروریسم در کشورهای منطقه، برباد دادن سرمایه های کشور و اهدا آن به حزب الله و ونزوئلا و نیکاراگوئه، آفریقا و کشورهای کوچک چند صد هزار نفری، پرداخت حقوق کارمندان فلسطینی، تجهیز و حمایت تروریستها در عراق و افغانستان از جمله شاهکارهای کوتوله ترین سیاست مدار کشور بود. ولی با این همه شما آرا مردم را مصادر به مطلوب کردید و جواب مردم را با گلوله و سرکوب دادید. ننگ بر شما! که مصالح کشور، جان و مال و امنیت شهروندان را فدای خواسته های خود و دار ودسته سپاهی خود کردید. پایه های تخت شما بر خون جوانان کشور بنا شده است و دیر یا زود باید در دادگاه افکار عمومی پاسخگوی جنایات و خیانتهای خود باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر